Skip til hoved indholdet
EN DE
  Hjem Om FynBus Udbud og kontrakter Høringer

Høringer

Her finder du en oversigt over vores høringer.

Aktuelle høringer

FynBus har besluttet at undersøge mulighederne for et fælles udbud af buskørsel med følgende kontrakter:

 • Region Syddanmark
 • Assens Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Langeland Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Svendborg Kommune (Lokalruter)

FynBus ønsker med denne høring at høre markedet om, hvilke pakker, der er mest hensigtsmæssige at udbyde. Øvrige forhold, herunder busstørrelse, krav til busserne mv. i forbindelse med udbuddene, vil blive fastlagt senere.

Materialet vil være tilgængeligt på hjemmesiden frem til høringsfristen udløber søndag den 12. maj 2024. Høringssvar afgives skriftligt til leder af Juridisk Sekretariat Bitten Bøgild på: bbo@fynbus.dk.

FynBus ønsker med denne markedshøring en tilkendegivelse af fordele og ulemper ved de foreslåede modeller med henblik på at optimere tilrettelæggelsen af udbuddene. Der forventes kontraktstart i januar 2027.

Se høringsmaterialet her

Kommende høringer

Der er pt. ingen kommende høringer. 

Tidligere høringer

Den offentlige høring er slut
Høringen af forslaget, fremsat af FynBus, er nu afsluttet pr. d. 4. december 2023. Høringssvar indsendt efter deadline, vil derfor ikke komme i betragtning.

Mange tak for de mange forslag og kommentarer vi har modtaget. De er med til at afdække evt. lokale behov, der skal tages hensyn til i forbindelse med implementering af et nyt regionalt rutenet.

Vi går nu i gang med at danne os et overblik over indkomne forslag og kommentarer. Høringssvarene tages med i den videre proces ift. beslutning om et nyt regionalt rutenet på Fyn og Langeland.

Det nye regionale rutenet bliver endeligt behandlet af FynBus' bestyrelse d. 19. januar 2024.

Efter beslutning om rutenettes udformning er vedtaget, går arbejdet med at implementere ændringerne i gang. Det nye regionale rutenet træder i kraft til august 2024.


Baggrund for det nye regionale rutenet
Gennem en længere periode er antallet af passagerer i de regionale busser på Fyn og Langeland faldet. Det har betydet, at billetindtægterne er lavere. Samtidig er udgifterne til buskørslen steget markant, især pga. høje diesel- og elpriser og generel inflation.

Da den nuværende økonomiske ramme, som Region Syddanmark har afsat til buskørslen, ikke slår til, er det nødvendigt med ændringer i det regionale rutenet.

I FynBus vurderer vi, baseret på egne tidligere erfaringer og erfaringer fra bl.a. Trafikselskabet Movia, at den bedste måde at løse udfordringerne på er at lave en omfordeling, så man investerer i serviceforbedringer på de ruter, der har størst passagerpotentiale samt nedsætter serviceniveauet, hvor potentialet er mindst. FynBus foreslår derfor, at antallet af afgange på de ruter, der har mange passagerer, sættes op, mens afgange på ruter med færre passagerer vil falde.

Svendborg Kommune har besluttet at konkurrenceudsætte bybuskørslen med kontraktstart august 2025. Bybuskørslen skal udføres med emissionsfrie busser i en 12-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.

FynBus ønsker forud for offentliggørelsen af udbudsmaterialet at give potentielle tilbudsgivere og andre, der har en interesse i materialet, mulighed for at kommentere på dele af materialet.

Materialet vil være tilgængeligt på hjemmesiden frem til høringsfristen udløber mandag den 27. november 2023. Høringssvar afgives skriftligt til leder af Juridisk Sekretariat Bitten Bøgild på: bbo@fynbus.dk.


På hjemmesiden findes følgende dele af udbudsmaterialet:

Udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt

Kravsspecifikation

Rejsekort

Automatisk passagertællesystem

Det er alene de dokumenter, der er offentliggjort på hjemmesiden, der er omfattet af høringen. Bilag eller dokumenter, der henvises til i de offentliggjorte dokumenter, vil ikke være omfattet af høringen.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om et endeligt udbudsmateriale, hvorfor der kan ske ændringer i alle dokumenter og de stillede krav m.m., ligesom der ikke er læst korrektur mv.

FynBus, Midttrafik og Sydtrafik sender hermed nuværende udbudsmateriale fra FV7 – FlexVariabel og FG7 – FlexGaranti i høring hos interessenter i branchen.

Frist for indsendelse af høringssvar er forlænget til 22. november 2021 kl. 14.00.


Link til høring over FG7 - FlexGaranti

Link til høring over FV7 - FlexVariabel

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt