danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Flextrafik


FynBus er ikke kun busser. Vi koordinerer også flextrafik.

Som bruger af flextrafik vil du typisk blive hentet af en taxi eller en minibus på et aftalt tidspunkt.


Plustur og Flextur
Teletaxi, Telecity og Telependler er blevet til Plustur og Flextur.

Med Plustur kan du blive kørt til eller fra et knudepunkt, så du kan rejse videre med bus eller tog.

Med Flextur kan du køre mellem to adresser – også til eller fra nabokommunen.

Alle kan køre med Plustur og Flextur, du skal bare huske at bestille din tur senest to timer i forvejen.

Du kan benytte Plustur og Flextur i de fleste fynske kommuner, med undtagelse af Odense og Langeland.

Læs mere om, hvordan du kan bruge Plustur og Flextur.


Telekørsel i Odense og teleruter
Du kan se telekørsels-tilbuddene i Odense nederst på denne side.

Du kan køre med Telerute langs busrute 161-162, samt til færgehavnene i Spodsbjerg og Bøjden.


Visiteret kørsel – til dig med særlige transportbehov
Hvis du ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik, tilbyder vi blandt andet handicapkørsel, lægekørsel og genoptræningskørsel.

Du skal visiteres (godkendes) af din kommune eller regionen, før du kan bruge disse ordninger.

Her kan du læse om de forskellige tilbud:

  • Handicapkørsel
    Som svært bevægelseshæmmet, blind eller svagtseende kan du blive kørt, når du fx skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Du kan nemlig igennem din kommune blive visiteret til FynBus´ handicapkørselsordning.

  • Lægekørsel, aktivitetskørsel og genoptræningskørsel
    Hvis du skal til fx læge eller speciallæge, kan du kontakte din kommune, der visiterer borgere til kommunal kørsel.

  • Siddende patientbefordring
    Skal du til behandling eller undersøgelse på sygehuset, kan du som borger i Region Syddanmark blive henvist til siddende patientbefordring.

Find din tur på Rejseplanen


Når du søger på Rejseplanen, kan du få forslag med Plustur og Flextur, når du har langt til bussen eller når bussen ikke kører.

Du får de bedste forslag ved at søge hele din rejse fra adresse til adresse


Søg efter en rejse på Rejseplanen

Bestil din tur på nettet


Du kan bestille Plustur, Flextur eller handicapkørsel på nettet.

Du kan også få en sms, når bilen er på vej til dig.


Bestil en tur

Flextrafik på telefonen


Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp.

Du kan også bestille Flextur, Handicapkørsel og mange andre slags ture ved at ringe til os.

Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen.

Telefonerne er åbne:
Hverdage kl. 7-19
Lør-, søn- og helligdage kl. 8-18

6311 2255