Skip til hoved indholdet
EN DE
  Hjem Om FynBus Job og karriere Sociale klausuler hos FynBus (SKJULT indtil ny klausul modtages)

Sociale klausuler hos FynBus (SKJULT indtil ny klausul modtages)

For at sikre, at nuværende medarbejdere fastholdes på arbejdsmarkedet, samt bidrage til integration på arbejdsmarkedet, har FynBus to overordnede mål for virksomhedens medarbejdere.

 1. At integrere - ved at ansætter personer på særlige vilkår (fx fl eksjob) eller ved at skabe bedre mulig-
  heder for at aktivere ledige.
 2. At forebygge og fastholde - ved at arbejde for at fastholde nuværende medarbejdere og forebygge
  nedslidning.

Ad 1. Integration

Elever

Det er FynBus’ mål, at der altid er ansat minimum en elev i virksomheden.

Praktikpladser o.lign.

FynBus vil tilstræbe altid at imødekomme ansøgninger om praktikpladser, arbejdsprøvning o.lign.
Af hensyn til ansøgeren indgår FynBus kun en aftale om praktik o.lign., såfremt FynBus kan tilbyde et forløb med
reelt indhold for ansøgeren.

Tilskudsstillinger

I forbindelse med nyansættelser skal det altid overvejes, hvorvidt der er mulighed for at ansætte medarbejdere i
tilskudsstillinger som f.eks. fl eksjob eller løntilskud
Det er FynBus´ mål hele tiden at have medarbejdere ansat i tilskudsstillinger.

Ad 2. Forebyggelse og fastholdelse

Skånestillinger

Såfremt det bliver nødvendigt at hensyn til medarbejderens helbred, skal FynBus altid overveje, om der er mulighed for at fastholde medarbejderen i virksomheden ved at nedsætte medarbejderens arbejdstid, eller ved at
overføre medarbejderen til en tilskudsstilling, som f.eks. fl exjob.

Seniorordning

FynBus har indgået Rammeaftale om seniorpolitik, og kan på den baggrund tilbyde følgende muligheder til sine
medarbejdere:

 • Seniorstilling
  Fra det fyldte 52 år kan der med medarbejderen indgås aftale om en seniorstilling. Det er dog fra KL og
  KTO’s side anbefalet, at det er medarbejdere over 60 år, som kan tilbydes en seniorstilling. En seniorstilling betyder nedgang i arbejdstiden, og dermed en forholdsmæssig nedgang i løn. Dog med bevarelse af pension. Pensionen bliver beregnet/indbetalt efter den hidtidige løn og beskæftigelsesgrad.
 • Fratrædelsesaftale
  Fratrædelsesaftaler kan tilbydes til tjenestemænd der er fyldt 60 år, men ikke 65 år. Overenskomstan -
  satte kan tilbydes en fratrædelsesaftale, når medarbejderen er fyldt 60 år.
  I forbindelse med en fratrædelsesaftale fratræder medarbejderen sin stilling frivilligt.
 • Seniorsamtale
  Alle ældre medarbejdere har ret til en seniorsamtale, hvor medarbejdere sammen med nærmeste leder
  kan drøfte og sætte fokus på medarbejderes ønsker og forventninger til det fremtidige arbejdsliv.

Godt arbejdsmiljø

Det er afgørende for FynBus, at medarbejderne altid har en godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk.
Dette sikres bl.a. via

 • Falckordning, hvor medarbejderne har mulighed for behandling af arbejdsskader
 • Arbejdsredskaber, der er tilpasset i forhold til medarbejderens behov
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Skriftlig arbejdspladsvurdering (APV)

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt