Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Om FynBus Hvem er vi? FynBus' organisation

FynBus' organisation

Her kan du danne dig et overblik over FynBus' organisation, og dykke ned i afdelingernes primære funktioner og arbejdsopgaver.

FynBus' organisation

Læs mere om de forskellige afdelinger nedenfor.

Afdelinger

Sekretariat
Sekretariatet varetager betjeningen af FynBus’ direktion og bestyrelse. Derudover understøtter afdelingen FynBus' andre afdelinger med bl.a. projektledelse, deltagelse i interne og tværgående projekter, intern koordination og ekstern kommunikation med kommunerne og regionen (ejerne) samt andre samarbejdspartnere. Under sekretariatets ansvarsområde hører også generel sagsbehandling samt MED-området.

IT
IT har ansvaret for udvikling og drift af FynBus’ administrative systemer, netværk og telefoni. IT håndterer leverandørkontakt og -styring, brugeradministration, netværksadministration, serveradministration de tekniske aspekter omkring IT-sikkerhed og løbende udvikling af slutbrugernes awareness og brugeradfærd. 

Økonomi
Økonomi varetager traditionelle regnskabs- og budgetopgaver, herunder udarbejdelse af perioderegnskab og budgetter, som kan indgå i beslutningstagning og budgetopfølgning hos ejerkredsen. Herudover deltager Økonomi i den løbende rådgivning og koordinering i forhold til ejerkredsen sammen med Plan, Drift og Flex.

Analyse
Analyse tager sig af analyseopgaver indenfor indtægter, passagerer, herunder scenarieberegninger af takstudvikling, nye billetprodukter og servicetilbud samt trafikfaglige økonomiske analyser. Afdelingen varetager desuden drift og udvikling af datawarehouse samt bidrager med et generelt statistikgrundlag og passageranalyser til organisationen og ejerne.

Kundecenter
Kundecenteret vejleder kunderne i de bedst egnede produkter til deres behov samt den nemmeste rute fra A til B. Kunder kan både få vejledning ved personligt fremmøde i Kundecenteret, via mail eller i telefonen. I Kundecenteret kan kunderne bl.a. få hjælp til deres Ungdomskort eller andre kortprodukter samt blive guidet til brugen af de forskellige billetteringsapps, som giver adgang til rejser med FynBus.

Kundecenteret er desuden en del af det landsdækkende callcenter for Rejsekort. Her afhjælpes kunder med Rejsekortrelaterede spørgsmål via tlf. og mail.

Udover den direkte kundekontakt, understøtter Kundecenteret også skolerne på Fyn og Langeland med afklaringer ift. skolekort.

Kommunikation
Kommunikation har ansvaret for FynBus’ samlede kundekommunikation, herunder formidlingen af trafikinformation til vores kunder, chauffører og øvrige interessenter.

Den kunderettede indsats består bl.a. af markedsføring af billetprodukter og trafikløsninger. Derudover også at udvikle og implementere andre markedsføringstiltag til eksisterende og nye kunder. Kommunikation varetager husets digitale information via nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier samt informationsskærme i busser og på stationer. 

Kommunikation er ansvarlig for FynBus’ pressekontakt, herunder strategi, overvågning, rådgivning, samt den proaktive presseindsats.

FynBus’ kundeambassadører en del af afdelingen og forestår en lang række kunderettede aktiviteter som fx kundebesøg i busser og letbane, foredragsvirksomhed og opsøgende salg som led i FynBus’ markedsføringsindsatser.

Jura
Jura yder juridisk bistand til den øvrige organisation. Jura varetager således FynBus’ HR-funktion og løn, og har ansvaret for udarbejdelse, koordinering og gennemførelse af udbud og tilbudsindhentning, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. Derudover er jura ansvarlige for FynBus’ arbejdsklausul og klagesagsbehandling.

Drift og Kvalitet
Afdelingen løser opgaver indenfor kundeservice, trafikledelse, kontrol og kvalitetsopfølgning i forhold til bustrafik. Der er fokus på kvaliteten af den daglige busdrift og på den løbende opfølgning heraf, med henblik på at sikre en sikker og pålidelig bustrafik for kunderne.

Drift og Kvalitet er ansvarlig for kontakten med de busentreprenører, der kører for FynBus og opfølgning på udførelsen af kørslen ift. den aftale der er indgået.

FynBus trafikvagt en stor del af afdelingen, der sikring af den daglige drift, herunder chaufførinformationer i form af omkørsler på baggrund af indmeldt vejarbejde af kommunerne. Ved omkørsler sørger afdelingen for opsætning og udskiftning af afgangstavler og anden information ved stoppesteder i hele FynBus’ område.

Flex
Flex står for den daglige administration af Flextrafik i FynBus' område. Afdelingen består af et callcenter hvor kørsler bestilles samt den daglige trafikstyring og planlægning af fast kørsel. Flextrafik tager sig af kontraktadministration og kontraktopfølgning indenfor flexområdet i samarbejde med Jura. 

Flextrafik varetager desuden udarbejdelsen af udbudsgrundlag i samarbejde med Midttrafik og Sydtrafik for handicapkørsel, Flex- og Plustur, den siddende patientbefordring samt øvrig visiteret kommunal kørsel.

Plan
Plan rådgiver kommuner og region om de bedste kollektive trafikløsninger, indenfor de økonomiske rammer ejerne har. Det betyder løsninger omkring rutekørsel med busser samt udvikling af behovstyret kørsel i tyndt befolkede områder. Plan rådgiver, når infrastrukturejerne laver terminaler, stoppesteder samt busprioritering i signaler eller gaderum og på den måde sikre busfremkommeligheden.

Plan tilrettelægger køreplaner i et samlet regional-, bybus- og lokalbusperspektiv kombineret med åben flexkørsel. Planlægningen sker med udgangspunkt i kundernes ønsker indenfor det økonomisk mulige, og i tæt samarbejde med ejerne og entreprenørerne. Plan sørger for at levere køreplandata til rejseplan og rejsekort. Derudover leveres der data til realtids- og billetsystemer via afdelingen Teknisk It.

Plan har et tæt samarbejde med togoperatørerne og andre interessenter på Fyn om udviklingen af det samlede kollektive mobilitetstilbud. 

Marked
Afdelingen har fokus på fastholdelses- og væksttiltag i forhold til regional-, by- og lokalbuskørsel samt åben flextrafik med udgangspunkt i kundesegmenter som fx unge, erhvervspendler, seniorer, turister mv.

Derfor laver afdelingen markedsanalyser, metodeudvikling, strategisk salg og samarbejder med diverse foreninger, interesseorganisationer og kommercielle virksomheder. Det arbejde udmønter sig i udvikling af løsninger omkring stoppesteder og knudepunkter, herunder udbygning af digital trafikinformation og er med til at definere, drive og udbygge mobilitetstiltag i FynBus.

FynBus’ konceptualisering og prisfastsættelse af kommercielle produkter samt udvikling af produkter til kunderne er en del af Markeds ansvar. Dermed er afdelingen i stand til at bidrage med kvalificerede oplæg til takstpolitik og produktudvikling gennem egen faglighed og ved at facilitere samarbejdet i takstgruppen.

Teknisk IT
Teknisk IT udfører support på fejl omkring bestilling, salg og brug af Rejsekort samt drift, overvågning og konfiguration af Rejsekortudstyr,

Afdelingen driver FynBus’ realtidssystem og passagertællesystem og sikrer drift og support af digitale informationsskærmeskærme i busser og på stationer. Det er også her udvikling af andre billetteringsløsninger (apps, grupperejsemoduler mm.) ligger. 

Teknisk IT udarbejder desuden materiale til procedurer og instrukser til systemer og programmer for organisationen.

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt