Fynbus.dk benytter cookies for at forbedre din oplevelse.

Klik her for at læse mere  
    Kontakt osOm FynBus
Dansk
Deutsch
English
Udskriv

Spørgsmål og svar om handicapkørsel


 • Hvad kan jeg køre til?

  Du kan bruge ordningen til spontan kørsel og til fritidsformål (besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter mv.).

  Du kan ikke blive kørt til terapi, behandling og lignende, hvis lovgivningen siger, at din kommune er forpligtet til at køre dig til fx terapi. Ordningen dækker heller ikke båre- og sygetransport.

  Du kan kun køres til adresser og steder, hvor det er lovligt at køre dig til, og hvor chaufføren kan hjælpe dig i henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

 • Hvor kan jeg benytte ordningen?
  Du kan køre med handicapkørslen på Fyn, Langeland og Ærø.
 • Kan jeg benytte ordningen udenfor Fyn?

  Flextrafik vil gerne hjælpe dig med at arrangere en rejse til Sjælland og Jylland. Ønsker du at rejse udenfor Fyn, skal du bestille rejsen senest 6 hverdage, før du vil af sted. Du bestiller rejser udenfor Fyn hos Flextrafik på telefon 63 11 22 55.

  Når du rejser udenfor Fyn, vil du blive kørt til en handicapvenlig togstation, hvor DSB’s personale hjælper dig til/fra perronen og ind/ud af toget. En lokal vognmand kører dig så til dit bestemmelsessted.

  Du skal selv betale togbilletten. Ture med lokale vognmænd på besøgsstedet skal du selv betale i første omgang.

  Flextrafik refunderer derefter turen efter gældende regler. Du skal indsende gyldig kvittering for turen (helst print) fra vognmanden. Kvitteringen skal som minimum indeholde turens strækning (fra/til adresse), turens længde i km, start- og sluttidspunkt for turen samt turens pris.

  Er du bosiddende i Middelfart kommune (postnr. 5500), kan du køre til/fra Fredericia, Kolding, Vejle og Billund Lufthavn til samme takster som kørslen på Fyn.

 • Hvornår kan jeg køre?
  Du kan køre alle ugens dage fra kl. 7.00 - kl. 23.00. Nat efter fredag og nat efter lørdag skal kørslen være påbegyndt senest kl. 02.00.

 • Hvor mange ture må jeg køre?

  Du kan køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan du ikke få de resterende ture overført til næste år.

 • Hvordan betaler jeg for en tur?

  Du får oplyst turens pris, når du bestiller din tur, og du skal betale kontant til chaufføren. Du kan ikke forvente at kunne betale med Dankort.

  Du skal betale til chaufføren inden turens start.

 • Hvordan beregnes prisen på min tur?

  Turens pris afhænger af turens længde, dog er der en mindstepris pr. tur. Vi beregner km-afstanden ud fra den kortest mulige rute afrundet til nærmeste hele kilometer. Km-pris og mindstepris pr. tur kan reguleres én gang om året.

  Ved kørsel til øer, hvor der indgår færgetransport, betaler du og eventuelle ledsagere selv jeres færgebillet.

  Hvis du bor på øer, hvor den bil, du kører med, ikke kan komme, dækker ordningen kun kørsel til eller fra en position i din kommune, hvortil du kan komme med bilen.

 • Bliver jeg kørt direkte fra A til B?
  Du kan ikke altid regne med at blive kørt den korteste vej, hvis der er andre passagerer, som skal hentes eller sættes af. Prisen for turen vil dog altid blive beregnet ud fra korteste vej. Dog skal alle kunne tåle mindst 30 min. omvejskørsel.

 • Kan jeg få en kørestol med?

  Hvis du bruger kørestol, skal din kommune visitere dig til, at dette er en del af din ordning. Hvis du skal have kørestol med, bliver du kørt med minibusser, som er særligt indrettede til at tage kørestole med. Busserne har lift, så det er nemt at komme ind og ud.

  Din kørestol må højst være 140 cm lang og vægten på denne inklusiv bruger må ikke overstige 500 kg. Flextrafik transporterer ikke bårer.

 • Kan jeg komme op og ned af trapper?

  Minibusserne har en trappemaskine, som gør det nemt at komme op og ned ad trapper med en manuel kørestol. Du skal dog huske at gøre opmærksom på dette, når du bestiller din tur.

  Elektriske kørestole kan vi desværre ikke transportere på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp kan skifte til en manuel kørestol, stiller vi en til rådighed til transporten.

  Af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være opfyldt ved trappetransporten:


  • Din kørestol skal have en indvendig hjulbredde på mindst 37 og højst 63 cm.
  • Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj.
  • Der er en vægtgrænse på dig og din kørestol på tilsammen op til 160 kg.
  • Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm og trindybden skal være mindst 11 cm.
  • Der må ikke være løse tæpper på trappen.
  • Trappen skal være fri for is og sne.

  Selv om din kørestol og trappen opfylder kravene, kan der være forhold, som gør, at trappetransport ikke er forsvarlig. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Flextrafik på telefon 63 11 22 55 - tryk 1.

 • Må jeg tage en ledsager med?

  Du må tage op til to ledsagere med på turen.

  Hver ledsager skal betale den samme pris for turen, som du skal. Husk at fortælle os i forvejen, hvis du skal have ledsager med.

  Vær opmærksom på, at din ledsager ikke selv må have brug for hjælp og være handicapkunde hos Flextrafik.

  Den ene ledsager kan være gratis efter visitation fra kommunen. Flextrafik kan i særlige tilfælde kræve, at der ved den praktiske udførsel af kørslen altid skal medbringes en visiteret ledsager.

  Du skal betale ledsagerbetaling for at medbringe husdyr.

 • Hvornår skal jeg være klar, og hvordan foregår kørslen?

  Du skal være klar til at blive hentet 5 minutter før og op til 15 minutter efter den tid, du får oplyst, når du bestiller turen.

  Du bliver hentet og fulgt fra gadedør til gadedør, hvis der ikke foreligger anden visitering.

  Kørestole bliver og skal være forsvarligt fastspændt i handicapbilen.

  Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele. Du skal kunne fremvise en gyldig fritagelseserklæring, hvis du ikke skal fastspændes.

  Når du bruger trappemaskinen, skal du også være spændt fast med sikkerhedssele.

  Ved hospitaler og andre offentlige adresser har Flextrafik faste holdepladser, hvor du bliver sat af og hentet. Du får i forvejen at vide, hvor den faste holdeplads er. Chaufføren følger dig til og fra den aftalte indgang.

  Hvis du skal køres til bus, tog, fly eller færge, bliver du kørt til og fra vores faste holdeplads på stedet, men du bliver ikke hjulpet om bord.

 • Hvordan aflyser jeg en tur?

  Hvis du skal afbestille dine ture, skal du ringe til os på telefon 63 11 22 55 (tryk 1). Du kan afbestille alle dage mellem kl. 7:00 – 23:00.

  Husk at afbestille din tur så hurtigt som muligt, og senest 2 timer før det bestilte afhentningstidspunkt.


 • Hvad gør jeg, hvis bilen ikke kommer?
  Hvis du venter mere end 15 minutter uden at høre noget, skal du ringe til Flextrafik, telefon 63 11 22 55 (tryk 2).

Bestil din tur på nettet


Du kan også selv bestille din tur på nettet ved at klikke her:

Turbestilling.dk/fynbus

Bestil din tur på telefonen


Du kan altid ringe til os på telefonen, hvis du har brug for bestille eller afbestille en tur.

6311 2255