Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Om FynBus Presse og kommunikation Regelsæt for reklamer på bussen

Regelsæt for reklamer på bussen

Entreprenøren har reklameretten på de udbudte busser. Til blandt andet trafikinformation skal FynBus råde over:


• To pladser til hængeskilte i bussens forreste halvdel.


• Ramme til opsætning af plakat med takster og rutekort ved midterperron. Rammens indvendige mål skal minimum være (H x B) 71 x 50 cm.


• En holder med mindst 4 rum, der kan indeholde og præsentere køreplaner eller publikumsbrochurer i størrelsen (H x B) 21 x 11 cm. Holderen skal placeres ved indgang eller midterperron afhængigt af den enkelte bustype, placeringen og design skal aftales med FynBus

Til reklamering og information skal FynBus have:
• Op til 80 % af eksponeringstiden på evt. skærme reserveret til infotainment

Desuden gælder:
• Anvendelse af helfoliering kan ske efter aftale med FynBus
• Andre former for reklame eller ændringer i ovennævnte reklameomfang må kun etableres efter skriftlig aftale med FynBus. 

Det internationale reklamekodeks

Som norm for reklamernes udformning gælder det internationale reklamekodeks.

Pornografi, propaganda samt reklame af polemisk art må ikke forekomme. Det er FynBus der træffer afgørelse om, hvorvidt en reklame er pornografisk, propaganda eller af polemisk art.

Politiske reklamer for et enkelt parti eller en organisation må ikke udgøre mere end 25 % af reklamepladserne i maksimum to uger ad gangen. 

FynBus kan modsætte sig opsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående. Entreprenør skal i givet fald underrettes snarest muligt herom. Eventuelle tab eller mindre indtægter foranlediget heraf er FynBus uvedkommende. 

Hvis der indgås aftale om udlevering af gratisaviser og udlevering er til gene for busdriften, kan FynBus med en måneds varsel kræve aftalen opsagt.

Placering af stativer/tasker til brug for opbevaring af tasker, skal aftales med FynBus. 

Entreprenøren råder over reklameplads i overensstemmelse med følgende:

Udvendige reklamepladser hvor nedenstående tabel viser et eksempel på en 12 meter lavgulvsbus

Udvendig reklameplads

Bustype Venstre langside Højre langside Bagside Bagrude streamer
12 meter lavgulvsbus - vejlednende mål 48 x 480 48 x 480 60 x 145 30 x 150

Udvendige reklamepladser på nye bustyper i kontraktperioden aftales løbende mellem entreprenør og FynBus i takt med anskaffelsen.

Reklamer i busserne sker som hængeskilte eller via infotainmentsystemet.

Anvendelse af reklamer derudover forudsætter aftale med FynBus.

Anvendelse af totalreklamer forudsætter aftale med FynBus.

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt