danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Hvordan skal de regionale busser køre i fremtiden?


Den offentlige høring er slut
Høringen af forslaget, fremsat af FynBus, er nu afsluttet pr. d. 4. december 2023. Høringssvar indsendt efter deadline, vil derfor ikke komme i betragtning.

Mange tak for de mange forslag og kommentarer vi har modtaget. De er med til at
afdække evt. lokale behov, der skal tages hensyn til i forbindelse med implementering af et nyt regionalt rutenet.

Vi går nu i gang med at danne os et overblik over indkomne forslag og kommentarer. Høringssvarene tages med i den videre proces ift. beslutning om et nyt regionalt rutenet på Fyn og Langeland.

Det nye regionale rutenet bliver endeligt behandlet af FynBus' bestyrelse d. 19. januar 2024.

Efter beslutning om rutenettes udformning er vedtaget, går arbejdet med at implementere ændringerne i gang. Det nye regionale rutenet træder i kraft til august 2024.

Baggrund for det nye regionale rutenet
Gennem en længere periode er antallet af passagerer i de regionale busser på Fyn og Langeland faldet. Det har betydet, at billetindtægterne er lavere. Samtidig er udgifterne til buskørslen steget markant, især pga. høje diesel- og elpriser og generel inflation.

Da den nuværende økonomiske ramme, som Region Syddanmark har afsat til buskørslen, ikke slår til, er det nødvendigt med ændringer i det regionale rutenet.

I FynBus vurderer vi, baseret på egne tidligere erfaringer og erfaringer fra bl.a. Trafikselskabet Movia, at den bedste måde at løse udfordringerne på er at lave en omfordeling, så man investerer i serviceforbedringer på de ruter, der har størst passagerpotentiale samt nedsætter serviceniveauet, hvor potentialet er mindst. FynBus foreslår derfor, at antallet af afgange på de ruter, der har mange passagerer, sættes op, mens afgange på ruter med færre passagerer vil falde.

Læs høringsmaterialet


Her kan du læse FynBus' forslag til, hvordan de regionale busser skal køre i fremtiden.

Læs høringsmaterialet