danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Hvordan skal de regionale busser køre i fremtiden?


Gennem en længere periode er antallet af passagerer i de regionale busser på Fyn og Langeland faldet. Det har betydet, at billetindtægterne er lavere. Samtidig er udgifterne til buskørslen steget voldsomt, især pga. høje diesel- og elpriser og generel inflation.

Da den nuværende økonomiske ramme, som Region Syddanmark har afsat til buskørslen, ikke slår til, er det nødvendigt med ændringer i det regionale rutenet.

I FynBus vurderer vi baseret på egne tidligere erfaringer og erfaringer fra bl.a. Trafikselskabet Movia, at den bedste måde at løse udfordringerne på er at lave en omfordeling, så man investerer i serviceforbedringer på de ruter, der har størst passagerpotentiale samt nedsætter serviceniveauet, hvor potentialet er mindst. FynBus foreslår derfor, at antallet af afgange på de ruter, der har mange passagerer, sættes op, mens afgange på ruter med færre passagerer vil falde.

FynBus foreslår et nyt regionalt trafiksystem med denne struktur:

  • Et Hovednet af regionalruter, der kører ofte. Sammen med togstrækningerne er det rygraden i den regionale trafik
  • Et Pendlernet af regionale ruter, der sikrer at man kan komme til og fra arbejde eller uddannelse til de mest almindelige mødetider – dvs. på hverdage i tidsrummet ca. 6-9 og 14-17. Nogle ruter med udvidet kørsel hen over hverdagene. Pendlernettet kører ikke i weekenden.
  • Et Uddannelsesnet af busruter, der er tilpasset ungdomsuddannelsernes mødetider, med busser, der kører direkte til og fra uddannelserne på skoledage
  • Strækninger med få passagerer til vigtige rejsemål af regional betydning, fx færgehavne, kan dækkes med Flextrafik-ordninger
  • Den kommunalt finansierede Plustur-ordning til at komme til et knudepunkt, hvorfra man kan komme videre med bus eller tog

Forslaget lægger op til, at fire uddannelsesruter bliver nedlagt. Ruterne vil kunne integreres i kørslen på det øvrige strategiske rutenet, og dermed opretholdes busforbindelsen for dem, der bruger disse uddannelsesruter i dag.

Ruterne 122, 885, 268 og 161-162 er fælleskommunale ruter og fortsætter derfor uændret. Det samme gælder for ruterne 912-913.

Se overordnet kort over Hovednet og Pendlernet fremsat i forslaget.

Det nye busnet har til formål at stabilisere det regionale trafiksystem baseret på Region Syddanmarks principper for den regionale buskørsel og den økonomiske ramme som regionen stiller til rådighed.


Deltag i høringen

Du kan læse forslaget til et nyt regionalt rutenet her.

Forslaget er i høring frem til 4. december 2023.

Du kan sende dit høringssvar via mail ved at klikke her.

Alle kommentarer tages med i opsamlingen på høringen, men vi svarer ikke på de enkelte høringssvar.

Høringssvarene skal være med til at afdække lokale behov, der evt. skal tages hensyn til i forbindelse med implementering af et nyt regionalt trafiksystem.


Hvad betyder det for min kommune?

Vi anbefaler, at du læser hele høringsmaterialet igennem for at få det fulde overblik og forståelse af ændringsforslagene.

Men hvis du kun ønsker at finde ud af, hvad ændringsforslaget betyder for den enkelte kommune, så kan du klikke på din kommune nedenfor.

Læs høringsmaterialet


Her kan du læse FynBus' forslag til, hvordan de regionale busser skal køre i fremtiden.

Læs høringsmaterialet

Send os dit input


Har du en kommentar til høringsmaterialet? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en mail via linket nedenfor.

Send høringssvar