danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

FV5 –FlexVariabel


16. marts 2017

Alle de indkomne tilbud i forbindelse med FV5 - FlexVariabel er nu behandlet.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Tildelingslisten kan findes på udbudsportalen under punktet "Offentligt materiale".

FV5 - FlexVariabel

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg på e-mail mid@fynbus.dk.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.

Udbuddene følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.

Bemærk, at der udbydes 2 særskilte udbud, henholdsvis FV5 – FlexVariabel og FG5 – FlexGaranti (Offentliggjort 27. september 2016)

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddene, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.

Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialet indtil den 9. november 2016. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mailadresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiderne.

Tilbudsfristen for FV5 – FlexVariabel er 16. november 2016, kl. 12.00.

Bemærk: Spørgsmål kan KUN foregå skriftligt via udbudshjemmesiderne. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder via udbudshjemmesiderne senest den 4. november 2016 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest 9. november 2016 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet ”Spørgsmål og svar”.

Spørgsmål, der fremsendes senere end den 4. november 2016 via udbudshjemmesiderne, kan påregnes besvaret senest seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige den 9. november 2016. Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest seks dage før tilbudsfristens udløb. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden kan rettes til Michael Dydensborg (mid@fynbus.dk)