danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

FV4 - Flexvariabel


07.07.15

Forlængelse af rammeaftaler om flexkørsel

Der er i alle rammeaftaler vedr. flexkørsel i Midttrafik, Sydtrafik og FynBus option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår i op til 1 år.

Midttrafik, Sydtrafik og FynBus har besluttet at udnytte denne option og forlænge følgende rammeaftaler:

FG3 - FlexGaranti: 2-årige rammeaftaler forlænges med 1 år, hvorefter de 2-årige rammeaftaler udløber uden varsel den 28. februar 2017

FV4 - FlexVariabel: Alle rammeaftaler forlænges med 1 år, hvorefter rammeaftalerne udløber uden varsel den 28. februar 2017

FG4 - FlexGaranti: 1-årige rammeaftaler forlænges med 1 år, hvorefter de 1-årige rammeaftaler udløber uden varsel den 28. februar 2017

Udover af aftaleperioden forlænges med 1 år, vil der ingen ændringer være i forhold til de rettigheder og pligter trafikselskaberne og vognmændene har efter de indgåede rammeaftaler.

Du er velkommen til, at kontakte Midttrafik, Sydtrafik eller Fynbus hvis du har nogle spørgsmål.


13.03.2015

Alle de indkomne tilbud i forbindelse med FV4 – FlexVariabel er nu behandlet.

Rammekontrakterne er tildelt i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris".

Prislisterne kan findes på udbudsportalerne under punktet ”Offentligt materiale”:

FV4 – FlexVariabel

Henvendelser vedrørende udbuddet skal hos FynBus rettes til Michael Dydensborg på e-mail: mid@fynbus.dk
Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Gennem udbud og drift af Flextrafik ønsker trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik, med størst mulig fleksibilitet og effektivitet at tilbyde behovstyret offentlig servicetrafik og at varetage kørselsopgaver for sine ejere i kommuner og regioner.

Udbuddene følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddene i EU-Tidende (EUT S) og på FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider, hvor der vil være link til udbudsmaterialerne.

Bemærk, at der udbydes 2 særskilte udbud, henholdsvis FV4 – FlexVariabel og FG4 – FlexGaranti (offentliggjort 26. september 2014)

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder og kørselsordninger, der er omfattet af udbuddene, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.

Trafikselskaberne har ret til at fremsende ændringer og tilføjelser til udbudsmaterialet indtil den 7. november 2014. Eventuelle ændringer vil blive fremsendt til den e-mail-adresse tilbudsgiver oplyser ved tilmelding på udbudshjemmesiderne.

Tilbudsfristen for FV4 – FlexVariabel er 14. november 2014, kl. 12.00.

Bemærk: Spørgsmål kan KUN foregå skriftligt via udbudshjemmesiderne. Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til udbyder via udbudshjemmesiderne senest den 31. oktober 2014 vil, sammen med svarene på disse, løbende og senest 7. november 2014 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet ”Spørgsmål og svar”.

Spørgsmål, der fremsendes senere end den 31. oktober 2014 via udbudshjemmesiderne, kan påregnes besvaret senest seks dage før tilbudsfristens udløb, det vil sige den 7. november 2014. Dette forudsætter dog, at det er muligt for udbyder at besvare disse spørgsmål senest seks dage før tilbudsfristens udløb. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til udbuddet.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden kan rettes til Michael Dydensborg (mid@fynbus.dk)