Fynbus.dk benytter cookies for at forbedre din oplevelse.

Klik her for at læse mere  
    Kontakt osOm FynBus
Dansk
Deutsch
English
Udskriv

Arbejdsklausuler


FynBus’ bestyrelse besluttede i 2015 at indføre arbejdsklausuler i FynBus - både for buskørsel og Flextrafik.

I forbindelse med udbud af flexkørsel med kontraktstart 1. marts 2015, blev FynBus’ arbejdsklausul en del af kontrakten. Ligeledes er arbejdsklausulen skrevet ind i alle nye kontrakter på busområdet efter den blev indført.

Arbejdsklausulen skal bl.a. sikre, at entreprenørerne overholder reglerne om overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår.

Arbejdsklausulen indebærer følgende:

  • Entreprenørerne skal tilbyde sine ansatte løn- og ansættelsesforhold på niveau med en landsdækkende overenskomst
  • Entreprenørerne skal på anmodning oplyse, om vognmanden har tegnet overenskomst, følger en overenskomst eller det skal dokumenteres, hvordan vognmanden sikrer sine ansatte løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med arbejdsklausulen

Formålet med arbejdsklausulen er ikke at annullere entreprenørernes kontrakter, hvis klausulen ikke følges, men hjælpe entreprenørerne med at rette op, så det sikres at løn- og ansættelsesvilkår ikke er mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art - i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedspart i Danmark.

I 2015/2016 blev entreprenører på Flextrafik-området, der ikke var omfattet af overenskomst, anmodet om at dokumentere overholdelse af arbejdsklausulen. Dette var ligeledes tilfældet for overenskomstdækkede entreprenører ved mistanke om manglende overholdelse. FynBus kan f.eks. bede om at se ansættelsesbeviser og lønsedler.


Mere information om Flextrafik og arbejdsklausuler:
Hvad kontrollerer andre myndigheder?
Hvad kontrollerer FynBus før og efter kontraktindgåelse?


I de Flextrafik-kontrakter, som havde kontraktstart d. 1. marts 2017 eller derefter, er alle entreprenører inden kontraktindgåelse anmodet om at oplyse om overenskomstforhold. På baggrund af tilbagemeldingerne kunne der indgås kontrakt med alle entreprenørerne.

Efterfølgende indhentelse af dokumentation vil ske, hvis entreprenøren følger (men ikke er omfattet af) en overenskomst eller ved mistanke om overtrædelse af arbejdsklausulen.


Prisudvikling for Flextrafik:
Udviklingen i priser fra 2015-2017, for hhv. vognmænd med og uden overenskomst, og vognmænd uden ansatte.


Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 63 11 22 28 eller via arbejdsklausul@fynbus.dk.